Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Workshop kring Färdplan för den nära vården

En digital workshop kring Färdplan för den nära vården hölls i SIMBA den 4 november. Runt 50 personer deltog och gav synpunkter på de preliminära målbilder och prioriterade målbilder som tagits fram för Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götalands län.

Bildspel från workshopen kring Färdplan för den nära vården

Bakgrund till Färdplan för den nära vården

Vid SRO:s möte den 1 november 2019 fick Ann Söderström (VGR) och Ann-Charlotte Järnström (VästKom) i uppdrag att ta fram en målbild och en färdplan för Nära vård i Västra Götaland. Färdplanen ska vara gemensam mellan länets kommuner och Västra Götalandsregionen och innehålla de områden där samverkan bidrar till en förbättring av vården nära invånarna. Hälso- och sjukvårdsavtalet är en gemensam grund vid framtagandet av färdplanen, tillsammans med den samverkan som idag sker i Vårdsamverkan Västra Götaland, både på länsgemensam och delregional nivå.

Arbetet med att ta fram att förslag till en gemensam färdplan för nära vård pausades under våren på grund av rådande omständigheter med covid-19-situationen.

Om Nära vård

Nära vård är inte någon ny organisationsnivå eller en benämning på dagens primärvård. SKR beskriver att nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den närmsta vården är den som patienten/brukaren kan ge sig själv – egenvården – samt det stöd kommuner och regioner kan ge för att möjliggöra detta. En tillgänglig vård nära invånaren tillsammans med nya arbetssätt och med digitaliseringen som stöd ska innebära att vi hushåller effektivt med våra gemensamma resurser så att det räcker åt fler. Delbetänkandet God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem SOU 2020:19, kan få inverkan på huvudmännens ansvar och åtagande kommer att beaktas i framtagandet av den gemensamma färdplanen.

Ett preliminärt förslag till målbild och prioriterade områden är nu framtaget och worskhops genomförs under hösten för dialog och för att inhämta synpunkter inom respektive delregionalt vårdsamverkansområde i Västra Götaland.

Kontakt Färdplan nära vård

Anne-Marie Svensson Strateg Nära vård, VGR 
anne-marie.v.svensson@vgregion.se
Tel: 073 - 8048910

Jeanette Andersson Strateg välfärdsutveckling Nära vård, VästKom
jeanette.andersson@vastkom.se  
Tel: 073–8037311


Senast uppdaterad: 2022-09-29 07:16