Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Workshop 1 feb: Samverkan för barns och ungas hälsa i SIMBA

Workshop 1 feb 2021 kl 9-12, för implementering av överenskommelsen ”Samverkan för barns och ungas hälsa i Västra Götaland”. Workshopen hålls digitalt och målgrupperna är SIMBA:s utvecklingsgrupp Utvecklingsgrupp psykisk hälsa - barn och unga, lokala samverkansgrupper för barn och unga samt vårdcentralschefer.

När: 1 februari 2021
Tid: kl.9:00-12.00
Var: Webbex 

Dokumentation

Bildspel om överenskommelse - Samverkan för barns och ungas hälsa 
Delregional information till dig som är chef eller ledare, som ska ge en
god grund i att implementera Överenskommelse om barns och ungas hälsa samt fortsätta arbetet med SIP

Gemensamma utvecklingsområden - anteckningar från workshopen

Om workshopen

VästBus riktlinjer har reviderats och kommer från den 1 januari 2021 att ersättas av ”Överenskommelse om Samverkan för barns och ungas hälsa” samt ”Riktlinje för samordnad individuell plan i Västra Götaland”.

Dagen inleds med en presentation av Överenskommelsen och SIP riktlinjen samt SIP-process. Vilken följs av diskussion kring hur det lokala arbetet fungerar, kartläggning av utvecklingsområden och behov av stöd för det fortsatta arbetet. Samt hur Utvecklingsgrupp psykisk hälsa - barn och unga, kan samordna och stödja detta på bästa sätt.

Förberedelser

För att bättre kunna stampa av och utnyttja tiden effektivt önskar vi alla har förberett sig. Förberedelserna innebär att du läst igenom ”Överenskommelsen om Samverkan för barns och ungas hälsa”.

Det är även bra om du funderar över och om möjligt diskuterar hur arbetet fungerar lokat utifrån din verksamhets perspektiv, vad som behöver förtydligas och förbättras så att vi tillsammans kan påbörja diskussionerna i dessa utgångspunkter.

Agenda

9:00
Välkommen och agenda för förmiddagen
Sven Ernstsson, Sektorschef, BUP, Psykiatriska kliniken, ordförande i SIMBAs Utvecklingsgrupp psykisk hälsa - barn och unga

9.15-10.00
Presentation av uppdraget samt projektet SiS och BUP
Ulrika Söderlund, Regionutvecklare, Kunskapsstöd för psykisk hälsa i VG, processledare Handlingsplan psykisk hälsa, Madeleine Nilsson, VästKom, processledare Handlingsplan psykisk hälsa och Jessica Ek, länsövergripande SIP-samordnare.

10.00-11.00
Gruppdialoger/kommun via Webbex (inkl. fm fika):

  1. Implementering av Överenskommelse Vad behöver göras på lokal nivå för att följa Överenskommelsen?
  2. Finns det utmaningarna i det lokala arbetet? Vilka är de?
  3. Vilka styrkor och svagheter ser ni det lokala arbetet?
  4. På vilket sätt kan utvecklingsgrupp Utvecklingsgrupp psykisk hälsa - barn och unga, stödja det lokala arbetet?
  5. Gemensamma utvecklingsområden för SIMBA-området
  6. Medskick till länsnivå
  7. Medskick till nationellnivå

11.00-11.45
Sammanfattning i helgrupp - redovisning av grupparbetets diskussioner

11.45-12.00
Sammanfattning i helgrupp av de idéer som framkommit, gemensam prioritering. Hur går vi vidare? Vem? När? På vilket sätt?

Varmt välkomna!

Ulrika Söderlund, Madeleine Nilsson, Jessica Ek, Carina Westerelve

”För barns och ungas hälsa och samhällets hållbarhet i Västra Götaland - tillsammans når vi längre!”

Carina Vesterelve Vesterelve

Processledare SIMBA
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-10-27 09:38