Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Utvärdering av färgkodningsprojektet inom somatiken i in- och utskrivningsprocessen

Samordningsgruppen fattade den 26 april beslut om att projektet med färgkodning fortsätter till och med september ut och ärendet  åter till samordningsgruppen den 13 september för nytt ställningstagande.

Färgkodning av patienter i utskrivningsprocessen från sluten hälso- och sjukvård infördes som ett pilotprojekt inom SIMBA våren 2018.  

Vid den första utvärderingen, som gjordes i augusti 2018, upplevde en övervägande del av medarbetarna färgkodning som ett stöd i beslutsprocessen inför utskrivning och f beslut togs om att fortsätta med färgkodningsprojektet.

Ny utvärdering genomfördes i mars. Resultatet av utvärdering indikerar att majoriteten av medarbetarna på Kungälvs Sjukhus tycker att projektet med färgkodning ska avslutas medan majoriteten av medarbetarna inom kommunerna och primärvården tycker att arbetssättet är ett stöd i utskrivningsprocessen och ska permanentas. Samordningsgruppen fattade den 26 april beslut om att ge den delregionala arbetsgruppen för SAMSA i uppdrag att undersöka om det går att förenkla och förtydliga färgkodningen så att det även från sjukhuset kan uppfattas som ett stöd i utskrivningsprocessen. Projektet med färgkodning fortsätter till och med september ut och ärendet går åter till samordningsgruppen den 13 september för nytt ställningstagande.

 

Här kan du ta del av resultatet:
Utvärdering av färgkodningsprojektet inom somatiken i in- och utskrivingsprocessen

 


Senast uppdaterad: 2022-09-28 13:51