Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Uppföljning av SIMBA-teamsarbetet

Resultatet visar på att arbetet som bedrivs i SIMBA-teamen är värdefullt och värdeskapande samt att de barn och vårdnadshavare som svarat på enkäten i hög grad är nöjda med den vård/behandling de får. Nöjdheten med bemötandet var 100 %.

Under fyra veckor i mars följdes arbetet i SIMBA-teamen upp genom registering av de aktiviter som SIMBA-psykologerna och teamen genomförde, remisser till BUP samt barn och vårdnadshavares upplevelse av de insatser de erbjöds genom SIMBA-teamen.

Resultatet visar på litet antal avbokade och utblivna besök samt högsta möjliga nöjdhet med bemötandet. Övervägande del av de svarande upplevde att den samverkan som finns mellan SIMBA-psykologen, elevhälsan och socialtjänsten är till nytta för barnet/den unge.

Analysen av de remisser BUP återremitterade visade på att samtliga hade inkommit från vårdcentralerna. Analysgruppen kom fram till att det finns behov av informations- och utbildningsinsatser kring:
     -  ansvarsfördelning mellan BUP och vårdcentralerna
     -  vad som behöver vidtas innan remiss skickas till BUP
     -  hur en remiss ska skrivas för att BUP ska kunna bedöma den.

Vidare framkom att att det är viktigt att skapa rutiner som möjliggör direktkontakt för konsultation mellan olika professioner i berörda verksamheter för att reducera risken för
att ärenden ”bollas” mellan olika verksamheter.

Här kan du ta del av resultat och analys:

Resultat av SIMBA-teamsarbetet
Analys av återremitterade remisser


Senast uppdaterad: 2022-09-28 13:50