Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

SIMBA:s handlingsplan för suicidprevention antagen

SIMBA har nu en handlingsplan för suicidprevention, som kopplar an till den länsgemensamma handlingsplanen och som kan följas upp såväl delregionalt som lokalt.

Det suicidpreventiva arbetet har både har ett individperspektiv och ett folkhälsoperspektiv och handlingsplanen har därför arbetats fram av SIMBA:s processledare tillsammans med ordförandena i de lokala psykiatrigrupperna, en enhetschef från psykiatrin samt SIMBA-områdets folkhälsoutvecklare i kommunerna.

Arbetet har pågått i ca ett år och utgångspunkten har varit de synpunkter och önskemål som framkommit i de lokala psykiatrigrupperna och på närområdesgruppsmötena samt att samla ihop det vi gör i samverkan som är suicidpreventivt. I de lokala grupperna har bedömningen varit att det är en pragmatisk handlingsplan.

Samordningsgruppen antog förslaget till handlingsplan på sammanträdet 28 oktober 2021.

SIMBA:s handlingsplan för suicidprevention 2022-2023

Suicidprevention - samverkan inom SIMBA

 

Carina Vesterelve Vesterelve

Processledare SIMBA
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Kontakt

Carina Johansson Strandberg
Folkhälsoplanerare, Stenungsunds kommun
carina.johansson-strandberg@stenungsund.se

Caroline Jönsson
Folkhälsostrateg, Tjörns kommun 
caroline.jonsson@tjorn.se 

Johan Sjöholm
Utvecklingsledare folkhälsa, Kungälvs kommun 
johan.sjoholm@kungalv.se

Julia Widbom
Utvecklingsledare, Ale kommun 
julia.widbom@ale.se


Senast uppdaterad: 2022-09-29 07:26