Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Ny riktlinje för samverkan när ett barn mister en vårdnadshavare

Samordningsgruppen har antagit en riktlinje för samverkan när ett barn mister en vårdnadshavare, som arbetats fram av Utvecklingsgrupp Psykisk hälsa - barn och unga.

Bakgrunden till riktlinjen är en kartläggning som socialstyrelsen har gjort kring vilka insatser som erbjuds till barn som förlorat en vårdnadshavare. I sin rapport kom de fram till att ansvarsfördelningen mellan olika verksamheter är bristfällig och oklar samt att de drabbade barnen utgör en riskgrupp för att utveckla psykisk ohälsa. Västra Götaland ingick i kartläggningen.

Utvecklingsgrupp Psykisk hälsa - barn och unga bedömde utifrån kartläggningen att det var en mycket angelägen fråga även om det inte är så många barn som berörs och tillsatte en arbetsgrupp för
framtagning av en riktlinje för hur vi fångar upp, samverkar och remitterar vidare berörda barn.

Utvecklingsgruppen ställde sig i april bakom ett förslag till riktlinje som de skickade vidare till samordningsgruppen, som nu har antagit riktlinjen på sitt möte den 4 juni 2021.

Riktlinje för samverkan när ett barn mister en vårdnadshavare - SIMBA

Utvecklingsgrupp Psykisk hälsa - barn och unga

 

 

 


Senast uppdaterad: 2022-09-29 07:23