Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Modellbeskrivning för socialmedicinska mottagningar

SIMBAs politiska samrådsgrupp antog den 22 februari en modell för Socialmedicinska mottagningar i SIMBA-området.

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden gav våren  2018, Koncernkontoret i uppdrag att i samverkan med SIMBA, Samordningsförbundet Älv & Kust, kommunerna Kungälv, Ale, Stenungsund och Tjörn arbeta fram en modellbeskrivning samt att utveckla en uppföljningsplan för Socialmedicinska mottagningar under 2018.

Syftet är utveckling mot en mer likriktad och organiserad integrering på samtliga socialmedicinska mottagningar i SIMBA-området. 

Målet är att individerna ska kunna komma till en enhet med samlad kompetens och erbjudas koordinerade insatser mellan olika aktörer.

Målgruppen för mottagningen är personer över 18 år med missbruk och beroende av alkohol, narkotika, beroendeframkallande läkemedel, dopingmedel eller spel om pengar. Mottagningen ska vara öppen för alla i SIMBA-områdets kommuner oberoende av vilken vårdcentral personen är listad på. 

Mottagningen bör ha ett team om medicinsk och psykosocial personal, som arbetar tillsammans utifrån varje individs problematik och vårdbehov. Ett nära samarbete ska finnas mellan mottagningsteamet och specialistpsykiatrin samt verksamheter som t.ex. arbetsmarknadsenheten, boendestöd, anhörigstöd och sysselsättning. Ett nära samarbete bör även finnas med tandvården utifrån en konsultationsmodell.

Verksamheten ska arbeta med information och prevention riktat mot verksamheter och organisationer som möter målgruppen. 

Uppföljning av den socialmedicinska mottagningen kommer att göras utifrån överenskomna indikatorer.

Mer information hittar du här:
Modellbeskrivning för socialmedicinska mottagningar

Kartläggning och utredning - Socialmedicinska mottagningar


Senast uppdaterad: 2022-09-28 13:49