Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Modellbeskrivning för Mini-Maria/Livsstilsmottagningar

SIMBAs politiska samrådsgrupp antog den 3 maj en modell för Mini-Maria/Livsstilsmottagningar i SIMBA-området.

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden gav den 28 mars 2019, i samband med att modellbeskrivning för socialmedicinska mottagningar och uppföljningsplan i SIMBA-området antogs, ett nytt uppdrag att i samverkan med SIMBA, Samordningsförbundet Älv & Kust, kommunerna Kungälv, Ale, Stenungsund och Tjörn att arbeta fram en modellbeskrivning samt utveckla en uppföljningsplan för integrerad verksamhet för den yngre målgruppen med missbruk och beroendeproblematik.

Mottagningarnas övergripande mål är att motverka substans- och spelbruk bland barn, ungdomar och unga vuxna upp till 25 år.

Målgruppen för mottagningen är barn, unga och unga vuxna upp till 25 år som är i riskzonen för risk/missbruk samt beroende av alkohol, narkotika, beroendeframkallande läkemedel, dopingmedel eller spel samt deras närstående.

Mottagningen för unga bör ha ett team om medicinsk och psykosocial personal, som arbetar tillsammans utifrån varje individs problematik och vårdbehov.  Även det utåtriktade arbetet bör vara teambaserat. Ett nära samarbete ska finnas mellan mottagningsteamet, specialistpsykiatrin, socialtjänstens individ- och familjeomsorg, elevhälsan och ungdomsmottagningarna, barn och ungdomsmedicin, rehab.enheterna samt verksamheter som t.ex. arbetsmarknadsenhet, boendestöd, anhörigstöd. Ett nära samarbete bör även finnas med tandvården utifrån en konsultationsmodell.

Verksamheten bör anpassas efter barn och ungas behov och sökmönster.

Verksamhetsinnehållet följer Socialstyrelsens nationella riktlinjer och regionala medicinska riktlinjer. Mottagningarna ska också arbeta förebyggande, och nå ungdomar i ett tidigt skede av risk- och missbruk.

Uppföljning av mottagningen för unga görs utifrån överenskomna indikatorer.

Mer information hittar du här:
Modellbeskrivning för Mini-Maria/Livsstilsmottagningar

Kartläggning och utredning - Livsstilsmottagningar för barn, unga och unga vuxna


Senast uppdaterad: 2022-09-28 13:50