Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Strategimöte om Samverkansplan 2024–2025

Göteborg, 13 september 2023 - Under en halvdag av intensiva diskussioner och planering samlades Politiskt samråd, Ledningsgruppen för samverkan (LGS), Beredningsgruppen, NOSAM ordförande samt stödfunktioner för samverkan mellan kommun och sjukvård i Göteborgsområdet i Chalmersska huset i Göteborg. Fokus för mötet var att diskutera hur Samverkansplanen för 2024–2025 ska se ut, med utgångpunkt i den nuvarande planen och med ett öga på framtiden inom samverkansområdet.

Dagen inleddes av Marina Johansson, ordförande för Politiskt Samråd, som välkomnade deltagarna och betonade vikten av samverkan i en tid av ekonomiska utmaningar. Samverkansplanen, som går ut vid årsskiftet, var i fokus, och deltagarna skulle ägna eftermiddagen åt att skapa en ny plan för 2024–2025.

Cecilia Dalman Eek, vice ordförande för Politiskt Samråd, betonade behovet av att "vässa det vi har" och att bli bättre på att samverka för att spara ekonomiska resurser och förbättra vården. Mötet handlade om att forma samverkansplanen för att uppnå bästa resultat.

Babbs Edberg, ordförande för LGS, återkopplade till tidigare diskussioner om tillit och vikten av att lita på varandra för att uppnå framgång i samverkan. Det betonades att samverkan inte bara ska vara en pappersöverenskommelse utan en del av den ordinarie verksamheten. Deltagarna utforskade hur samverkansplanen skulle kunna sätta tydliga ramar för att arbetet inom samverkan skulle bli effektivt och gynnsamt för alla parter, inklusive invånarna.

Erik Lindskog från VästKom tog upp den pågående processen kring Hälso- och sjukvårdsavtalet (HoS-avtalet). Han underströk vikten av att förstå både kommunernas och regionens behov i arbetet med att skapa ett nytt avtal, och att det viktigaste är att skapa ett avtal som fungerar för alla parter.

Anne-Charlotte Larsson, dåvarande processledare för LGS, delade fokusområdena för samverkan: in- och utskrivningsprocessen, tidiga samordnade insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa, samt främjande av fysisk hälsa vid psykisk ohälsa/sjukdom. Diskussionerna kretsade om hur dessa eller nya fokusområden ska finnas med i framtida samverkansplan och hur fokusområdena bidrar till att uppnå det övergripande målet: Samverkan mellan kommun och region ska utjämna skillnader i hälsa.

Gruppdiskussioner fokuserade på att förtydliga målens formulering och göra dem utvärderingsbara. Eventuell justering av fokusområdena blev centralt för diskussionerna och "Trygga vårdövergångar" och "Hälsofrämjande och förebyggande insatser" framträdde som nya fokusområden som delvis innefattar de gamla fokusområdena men något mer samlat.

Deltagarna samtalade också om hur man skulle kunna undvika dubbelarbete och säkerställa lika vård för alla genom att standardisera vissa aspekter av samverkan i hela regionen. Begrepp som ”agilt arbetssätt” och övergång från hierarki till nätverk diskuterades som möjliga arbetsmetoder. Deltagarna kom fram till att tillit till varandra, tydliga mål och uppföljning skulle vara centrala framgångsfaktorer.

Dagen avslutades med en känsla av framsteg och en tydlig målsättning att besluta om en ny samverkansplan för 2024–2025 vid Politiska samrådets möte i november. Samverkan inom hälso- och sjukvården i Göteborgsområdet fortsätter att arbeta mot att förbättra hälsan och välbefinnandet för alla invånare.

Politiskt Samråd i Göteborg arbetar målmedvetet för att utjämna hälsoskillnader och skapa en samverkan som bygger på tillit och gemensamma mål. Samverkansplanen är en nyckelkomponent för att nå dessa mål och göra samverkan ännu mer effektiv.

Kommun och sjukvård – Samverkan i Göteborgsområdet strävar målmedvetet efter att minska hälsoskillnader och bygga en samverkan som bygger på tillit och gemensamma mål. Samverkansplanen utgör en central komponent för att nå dessa mål och göra samverkan ännu effektivare. Samverkan är en nyckel till en mer sammanhållen och effektiv hälso- och sjukvård i Göteborgsområdet.