Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Nya tag under Västbusdialogen

Ett fullbokat dialogmöte fick ta del av uppskattade föredrag, nya rutiner kring köpt vård, gruppdiskussioner och förslag på ny behandlingsform Intensiv kontextuell behandling, IKB med uppsökande team utifrån Uppsalamodellen.

Förslag på att undersöka möjligheterna att pröva ny behandlingsform med uppsökande team för de barn som är svåra att nå, utarbeta rutiner för köpt vård enligt överenskommelse samarbete kring barn med psykisk funktionsnedsättning, samt information om kommande samverkansstruktur i Göteborgs stad. Det var några av punkterna på årets Västbusdialog som hölls i början av maj.

Deltagare från lokala Västbusgrupper och NOSAM-grupper Barn och unga från hela Göteborgsområdet mötte upp till en fullbokad Västbusdialog på Burgårdens konferenscenter. Paula Bertilsson, ordförande Temagrupp barn och unga hälsade alla välkomna och presenterade dagens dialog hur vi på bästa sätt ska kunna samverka kring barn och unga.

Så här kommer vi att arbeta tillsammans
Elinor Bylund, sektorchef Individ- och familjeomsorg Göteborg och Marie Carlsson, verksamhetschef Barn- och ungdomspsykiatri gav information om frågor i pipe-line.

  • Västbus riktlinjer har reviderats och kommer att vara en överenskommelse kopplat till Hälso- och sjukvårdsavtalet, hosavtalet. Nu går förslaget ut på bred remiss, därefter kommer beslut tas i Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG.
  • BUP och Göteborgs stad undersöker möjligheterna att testa en ny behandlingsmetod kallad Intensiv kontextuell behandling, IKB riktad till suicidnära unga. Det är mobilt, uppsökande team som genom ett familjecentrerat arbetssätt behandlar barnet och dess familj i hemmet. IKB har utarbetats i Uppsala län med gott resultat.
  • Delregionala rutiner om samfinansiering kommer ses över gällande köpt vård enligt den nya överenskommelsen Samarbete kring barn med psykisk funktionsnedsättning.
  • De förbättringsförslag för Västbussamarbetet som inkom på Västbusdagen i november har skickats ut till NOSAM Barn och unga och lokala Västbusgrupper, som stöd och förslag att efter lokala anpassningar göra handlingsplaner och arbeta vidare med.


Två uppskattade föredrag fick vi ta del av dels från barnpsykiater Katarina Winge Westholms om IKB och dels av Eeva Bolin, Göteborgs stad som presenterade rapporten ”Säkra samverkan” inför Göteborgs stads nya organisation med centrala förskole- och grundskoleförvaltningar.

I eftermiddagens gruppdiskussioner fick alla deltagarna möjlighet att lyfta sina viktigaste frågor just nu i. Många frågor handlade om Västbus- och mötesledarutbildning, effektiva möten, representation i grupperna och övrig organisation.
En sammanställning av dialogen kommer tas upp i delregionala styrgruppen för Västbus. Alla ombads också ge förslag på tema inför vår kommande Västbusdagen i november.