Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Rutin i NOSAM Östra Göteborg ska stärka samverkan vid planering efter slutenvården

I Östra Göteborg har det utsetts ett nätverk där SAMSA-ansvariga på varje enhet har daglig kontakt och träffas för erfarenhetsutbyte i en gång i månaden.

Behovet av en rutin är sprunget ur att NOSAM Östra Göteborg ville hitta nya och mer utarbetade samverkansformer för att leva upp till den nya överenskommelsen kring utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Daglig kontakt via Skype för att se behov av samverkan

Genom en styrgrupp och arbetsgrupp har de kommit överens om att vårdcentralerna dagligen ska kontakta kommunen över Skype eller telefon och att de ska träffas på ett nätverksmöte en gång per månad.

Vid den dagliga kontakten ska de tillsammans gå igenom aktuella inskrivningsmeddelanden, meddelanden om utskrivningsklara i SAMSA och påbörja planeringen tillsammans.

- Vi tror att den dagliga kontakten behövs för att bygga upp arbetssättet och att det i förlängningen kommer leda till fler SIP:ar och bättre samverkan. Tanken är att den dagliga kontakten ska fasas ut till att ske efter behov, berättar Lisa Bernéus som är Processamordnare för NOSAM Östra Göteborg.

Enligt den nya rutinen ska även nätverket bestående av representanter från vårdcentralerna och kommunens enheter träffas en gång i månanden för utvärdering och erfarenhetsutbyte.

Lisa tror att framgångsfaktorerna kring rutinen är:

  • Att alla enheter har utsett en representant och de har gjorts kända för varandra.
  • Att representant från psykiatrin är med på nätverksträffarna.
  • Styrgruppen som sätter strukturen och nätverket som reflekterar.

– Och viktigast av allt – det bygger på en vilja att göra det bästa för individen.