Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Kontakta det palliativa konsultteamet för råd och utbildning i covidvård

Palliativt Centrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset ger råd och erbjuder utbildning för personal inom kommunal vård och primärvård.

Erfarenheter från vårens pandemiperiod visar att frågor kring palliativt förhållningssätt, behovet av individuella brytpunktsbedömningar, brytpunktssamtal samt konkreta råd för symtomlindring är mycket aktuella.

Vi vill påminna om möjligheten för personal inom kommunal vård och primärvård att enkelt via telefon kontakta Palliativt Centrum och det palliativa teamet för utbildning, råd, diskussioner, eller vid behov fysiska konsultbesök hos patienter.

Mer om det palliativa konsultteamet

Palliativt Centrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), som är en utvecklings-, forsknings- och utbildningsenhet bidrar gärna med fortbildning inom ämnesområdet. De ger redan idag en rad utbildningar som täcker in olika delar av ämnesområdet.

Frågor kring palliativt förhållningssätt, brytpunktsbedömningar och -samtal samt anhörigas utsatta situation är just nu återigen extra aktuella. Frågor kring symtomlindring av en patient med palliativa vårdbehov liksom palliativ omvårdnad är områden som också är i fokus.

Palliativt centrum bidrar gärna med ytterligare och mer fördjupad fortbildning till:

  • läkare inom Primärvården som arbetar inom hemsjukvård och SÄBO.
  • sjuksköterskor och omvårdnadspersonal inom kommunal vård.

Information om palliativt centrum och konsultteamet på sahlgrenska.se

Kontakta Palliativt Centrum SU för få utbildning

Palliativt Centrum föreslår en webbaserad fortbildning i realtid där frågor via chatt eller annat kan få utrymme. Det är av värde om viss dialog kring dessa ämnen kan få utrymme vid fortbildning. Utbildningens längd och inriktning kan anpassas efter behov.

Utvecklingen inom palliativ vård går i riktning mot en tidigare identifiering av palliativa vårdbehov och introduktion av ett palliativt förhållningssätt till patientgrupper med kroniskt progredierande sjukdomar, även där patienten har en lite längre förväntad överlevnad.

Aktuell forskning visar vinster i patientvården då sedvanlig vård kombineras med ett palliativt förhållningssätt.

Kontaktuppgifter till Palliativt Centrum SU

Välkomna att kontakta Palliativt Centrum SU för att att få råd eller diskutera vidare kring utbildning.

Telefon: 031 - 342 55 61
Telefontider: måndag - fredag 8:00 - 16:00
E-post: su.gla.palliativtcentrum@vgregion.se

Inger Benkel, Linnea Carling, Joakim Öhlén, Elisabet Löfdahl

Se utbildningsfilmer från palliativa konsultteamet

Konsultteamet har utarbetat några utbildningsfilmer kring palliativ vård och covid-19.

Palliativ omvårdnad vid covid-19

Palliativ föreläsning Tove Eneljung

Att möta närstående till patienter med covid-19