Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Samtal kring metodhandbok i att stötta ensamkommande unga

Professionalism och medmänsklighet i mötet med utsatta unga - föreläsning och samtal utifrån boken med författaren Sabina Gusic, fil dr i psykologi, psykolog och handledare.

- Det viktigaste är att lyssna - det är aldrig fel! Det har effekt!
I intervjuerna av de unga när boken togs fram blev det tydligt. Man vill känna att det är en snäll och god människa som sitter framför en, som vill en väl.

På föreläsningen, med  författaren Sabina Gusic, blev det samtal kring ungas vuxenblivande och asylprocessen. För att kunna vara en stödperson behöver vi ha kontakt med våra egna känslor, utan att de tar över. Det kommer ofta många starka känslor när man vill stötta, det är normalt och är grunden för att ha empati. Empati betyder medkänsla, och ska inte sammanblandas med problemlösning som är något annat.

Att möta en utsatt grupp

Barn behöver en värld där vuxna lär dem att de är viktiga och värda att respekteras, att världen är en förhållandevis trygg plats där människor går att lita på och vill en väl. Barn och unga på flykt fråntas den möjligheten. Barn och unga på flykt, utan föräldrar eller andra omsorgspersoner, är därför väldigt utsatta och lider ofta av psykisk ohälsa.

Det går inte att generalisera kring ensamkommande unga som grupp, men många har liknande upplevelser kopplade till flykt, asylprocess och saknar sina nära.

En bok om ensamkommandes livsvillkor, om omsorg, metoder och interventioner

Metodhandboken är framtagen riktar sig till dig som i din profession eller i ditt ideella arbete möter ensamkommande unga. Det handlar om ensamkommandes livsvillkor, om omsorg, metoder och interventioner, och även om arbetsplatsens organisation och ledning. Det är konkreta och praktiska råd, indelade i områden såsom stöd i vardagen, traumamedvetens omsorg och utvecklingspsykologiska perspektiv. En metod som nämndes var SIP – Samordnad Individuell plan.

Länk till boken:

En viktig bok om omsorg – metodhandbok i att stötta ensamkommande unga

Presentation från dagen:

Vikten av omsorg i mötet med ensamkommande unga med psykisk ohälsa, Sabina Gušić