Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Dialogmöte kring nya lagen om samverkan vid in- och utskrivning

Det var stort intresse när förslaget på ny överenskommelse utifrån den nya lagen om samverkan vid in- och utskrivning presenterades för berörda chefer inom primärvård, sjukhus slutenvård/öppenvård och kommun inom Göteborgsområdet.

Den nya lagen (2017:612) trädde i kratft 1 januari i år men flera regioner och landsting har under en övergång arbetat utifrån tidigare överenskommelser. I Västra Götaland börjar den nya överenskommelsen att gälla från och med 25 september.

Förslag på ny överenskommelse för trygg vårdövergång

Processledarna för det länsgemensamma implementeringsarbetet Maria Grip och Lena Arvidsson, presenterade Västra Götalands förslag på gemensam överenskommelse och riktlinje.

De informerade om lagens bakgrund och visade utifrån Samordnad individuell plan, SIP och hur processen är vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård beroende på den enskildes behov.

- Tre dialogmöten har genomförts för att informera om förslaget på ny överenskommelse inom Västra Götaland och diskutera hur verksamheterna påverkas och hur vi kan samverka på bästa sätt för att den enskilde ska få en trygg och säker vårdövergång, berättar Lena Arvidsson.

Goda exempel kring vårdsamverkan

Representanter från olika verksamhetersområden visade på exempel och vad som är på gång inom samverkansarbetet kring in- och utskrivningsprocessen. Det blev en givande dialog efter presentationerna från Martin Lensell förste biståndshandläggare, Norra Hisingen, Anna Gustavsson, enhetschef Hemtjänsten /Micael Marcussen, förste biståndshandläggare (ej med på bild) Öckerö Kommun, Åsa Cronberg Lind, PVO-chef Närhälsan och Yvonne Hedegärd, projektledare Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Västra Götalands överenskommelse

Bygger på hälso- och sjukvårdsavtalet och den gemensamma värdegrunden.

  • Den enskildes behov, inflytande och självbestämmande är alltid utgångspunkt för hälso- och sjukvården.
  • Utifrån den enskildes perspektiv ska vården vara lättillgänglig, effektiv och säker med god kvalitet och gott bemötande.
  • Varje medarbetare bidrar aktivt med sin kunskap och kompetens samt samarbetar så att hälso- och sjukvården upplevs som en välfungerande helhet.

Lagens bakgrund

Lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft den 1 januari 2018.

  • Lagen ska främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser.
  • Lagen ska särskilt främja utskrivning så snart som möjligt efter det att den behandlande läkaren bedömt att patienten är utskrivningsklar och inte har behov av slutenvårdens resurser längre.
Senast uppdaterad: 2021-05-28 10:50