Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Informationstillfälle om ny delregional rutin

Det finns nu en delregional rutin för förskrivning av hjälpmedel i samband med utskrivning som börjar gälla från 2024-06-01 till och med 2025-06-01. Både Temagrupp Rehabilitering och Habilitering och Ledningsgruppen i samverkan (LGS) har ställt sig bakom rutinen.

Delregional rutin för förskrivningsprocessen av hjälpmedel i samband med utskrivning från slutenvården

Denna delregionala rutin syftar till att ange roller och ansvar för arbetsterapeuter och fysioterapeuter i samverkan avseende hjälpmedelsförskrivningsprocessen vid utskrivning från slutenvårdsvistelse till mottagande regional eller kommunal primärvård. Rutinen beskriver ansvar och roller, förskrivaransvar, förskrivningsprocessen samt arbetsflödeschema, vilket stödjer arbetsterapeuter och fysioterapeuter i deras förskrivning. Ett förbättrat arbetssätt kommer att stärka patientsäkerheten, undvika långa leveranstider samt höga akutbeställningskostnader och underlätta patientens vårdprocess.

I maj månad kommer det erbjudas två öppna digitala informationstillfällen då vi går igenom informationsmaterialet. Representanter ur arbetsgruppen och processledaren för temagruppen förtydligar rutinen och man får möjlighet att ställa frågor.

2024-05-21 klockan 14.30–15.30
Länk till teams-möte: Anslut till mötet 2024-05-21 nu

2024-05-22 klockan 8.30–9.30
Länk till teams-möte: Anslut till mötet 2024-05-22 nu

 

Senast uppdaterad: 2024-05-03 15:04