Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Handlingsplan Det goda livet för mest sjuka äldre

Handlingsplanen har tagits fram av Länssamverkans arbetsgrupp Äldre ihop med processledare genom diverse workshops ute i länets samtliga vårdsamverkansområden. Planen sätter ljuset på fem fokusområden med tillhörande mål, aktiviteter och indikatorer.

Handlingsplanen för 2016-2018 är framtagen på uppdrag av LiSA som ersattes av VVG under 2017 och beslut om att rekommendera kom­muner och region att arbeta efter handlingsplanen togs i april 2016.

Handlingsplanens fem fokusområden:

  • Samordnad individuell plan, (SIP)
  • Mobil närvård
  • Kunskapsbaserad vård
  • God och säker läkemedelsbehandling
  • Trygg och säker vårdövergång 

Under hösten 2018 kommer VVG, Vårdsamverkan Västra Götaland, att fatta beslut om hur fortsatt arbete ska bedrivas avseende Handlingsplanen.

Kontakt

Kontakt för handlingsplanen lokalt vänd dig till respektive ordförande i den lokala närsjukvårdsgrupp.

Kontakt för handlingsplanen delregionalt Fyrbodal:
Amira Donlagic, amira.a.donlagic@vgregion.se

Kontakt för handlingsplanen regionalt:
Rose-Marie Nyborg,  rose-marie.nyborg@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2018-03-26 13:01