Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

48-72 arbetssätt

Utifrån den nationella och statliga satsningen ”Bättre liv för sjuka äldre” togs  arbetssättet 48-72 fram med syfte till att följa upp mest sjuka och sköra äldre efter hemgång från sjukhus och på så sätt skapa trygghet. Detta genom att en sjuksköterska eller distriktssköterska från kommun eller vårdcentral kontaktar  patienten inom 48 till 72 timmar efter hemkomst.

Sjuksköterska på sjukhuset identifierar patienter utefter kriterierna:

  • Alla patienter fyllda 65 år och äldre som varit inneliggande två gånger senaste sex månaderna, eller att
  • Av utskrivande sjuksköterska bedöms ha behov av snar uppföljning.
    Undantag:  patienter som vårdas på palliativa enheten eller inom psykiatrikliniken.

Sjuksköterska på sjukhuset ska informera patienten och se till att relevant information når berörd mottagare, antingen kommun eller vårdcentral. Detta genom IT-tjänsten SAMSA eller faxblankett. Därefter dokumenteras detta i patientens sjukhusjournal (Melior). Mottagande sjuksköterska/distriktssköterska i kommun eller på vårdcentral ska kontakta patienten inom 48 till 72 timmar efter hemkomst från sjukhuset och följa upp hur patienten mår. Till sin hjälp kan sjuksköterskan/ distriktssköterskan använda sig av framtagna stödfrågor. Samtalet kan leda till olika åtgärder, t ex hembesök, initiativ till vårdplanering mm. Därefter dokumenteras detta i patientens journal.

Ledningsgruppen beslutade i april 2016 att 48-72 arbetssättet ska övergå från projekt inom ramen för Vårdsamverkan Fyrbodal till ordinarie verksamhet och förvaltas av respektive organisationer enligt framtagen förvaltningsplan. Gällande rutiner finns under styrdokument.


Senast uppdaterad: 2018-03-27 14:48