Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Jämlik strokevård

Alla invånare i Västra Götalandsregionen ska ha tillgång till bästa möjliga strokevård oavsett, ålder, kön, utbildning, etnicitet, religion, sexuell läggning, funktionsnedsättning, social ställning eller bostadsort. Visionen är att Västra Götaland ska vara ledande i att driva och utveckla en utmärkt strokevård i en stabil sammanhållen vårdkedja utifrån individens behov och delaktighet.

Det är Regionala strokerådet tillsammans med Kunskapscentrum för Jämlik Vård (KJV) som sedan 2014 driver införandet av Nationella riktlinjer för strokesjukvård i regionen, med fokus på en sammanhållen vård och rehabilitering. I utvecklingsarbetet ges möjlighet för kommun, sjukvård och primärvård att tillsammans delta i Styrkebaserat Genombrottsprogram.  Programmet består av lärandeseminarier, med internat och mellanliggande teamarbete, samt en spridningskonferens.

Projektet har bedrivits under 2016 och 2017 inom vårdsamverkansområdena i Västra Götaland. Över 300 personer från kommun, primärvård, sjukhus, närstående och personer med stroke har arbetat för att skapa en sammanhållen vård utifrån individens behov. En av de vägledande frågorna har varit – Hur vet vi att det vi gör skapar värde för individen?

Det finns många utmaningar och en rad förbättringsområden i dagens strokevård, det finns stora skillnader i vilken vård, stöd och rehabilitering individen och närstående får, beroende på till exempel bostadsort, ålder och kön. Personer med stroke har många gånger försämrad förmåga att söka och få rätt vård och rehabilitering. Det är en utsatt grupp som behöver vård och stöd av personer som har särskild strokekompetens.

Under våren 2017 genomfördes satsningar i Jämlik strokvård med genombrottsmetoden inklusive lärandeseminarium som involverade personal från olika verksmaheter genom hela vårdkedjan. Satsningen avslutade med spridningskonferens där politiker och chefer bjöds in.

Under hösten 2017 erbjöds personal inom kommun och region i Fyrbodalsområdet att gå halvdagsutbildning inom ramen för projektet Jämlik strokevård.


Senast uppdaterad: 2018-03-27 14:49