Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Arbetsgrupp för rutin om delat kostnadsansvar vid placeringar

Ledningsgruppen för Vårdsamverkan Fyrbodal beslutade i december 2017 att bilda en arbetsgrupp med uppgift att ta fram en gemensam rutin för ansvars- och kostnadsfördelning vid placeringar i de fall då en gemensam finansiering är aktuell. Rutinen skulle beskriva ärendegången vid placering i hem för vård eller boende (HVB), familjehem eller i hem för viss annan heldygnsvård i de fall då den enskilde har behov av insatser från både kommun och hälso- och sjukvård.

En arbetsgrupp bildades inom Vårdsamverkan Fyrbodal med representanter från hälso- och sjukvården och kommunerna i Fyrbodalsområdet. NSPHiG var delaktiga och lämnade synpunkter utifrån brukarperspektivet. Arbetsgruppen hade tre möten under perioden februari - april 2018.

Arbetsgruppen stod under ledning av Vårdsamverkan Fyrbodal. Resultatet av arbetsgruppens arbete har rapporterats för Ledningsgruppen för Vårdsamverkan Fyrbodal i maj 2018. Enighet om en gemensam rutin kunde inte uppnås och något gemensamt förslag kunde därför inte lämnas till Ledningsgruppen.


Senast uppdaterad: 2018-03-27 14:56