Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Partnerskapsatsning i Fyrbodal - SIM Spår 2

Delregional samverkan för sociala investeringar i en partnerskapsatsning

PROJEKTET AVSLUTAT

Projektet har inte levererat det som var tänkt inom projekttiden och därför har projektet avslutats. Läs gärna slutrapporten under "Dokument" för att ta del at slutsater, rekomendationer och resultat.

Att arbeta ur ett socialt investeringsperspektiv innebär att man går in med insatser tidigt i barn liv i syfte att förhindra eller förminska risken för utanförskap och psykiskt dåligt mående när de växer upp och blir äldre. Det är viktigt att göra en kartläggning av de behov som målgruppen har dvs barn och unga 0-12 år (som SIM spår 2 fokuserar på) för att i senare skede kunna sätta in adekvata insatser kopplade till behoven som man i kartläggningen kommit fram till finns.

Sociala investeringar skall ses som ett arbete som ger långsiktiga positiva effekter av det arbetet som påbörjas nu och det kan därav vara svårt att mäta direkta effekter av insatserna för barnen. Det gäller att vara strävsam, engagerad och målmedveten för att så småningom se de förhoppningsvis positiva effekterna för barnens mående och utveckling.

I denna partnerskapsatsning finns ”öronmärkta” pengar, som RUN beslutat om samt som är tilltänka att gå till kommande insatser för barn och unga i spår 2. Varje insats som påbörjas inom sociala investeringar, spår 2 måste dock ansökas om och beviljas av RUN innan det kan betalas ut.  I projektplanen finns en beskrivning på hur införandet kommer gå till. Projektplanen skall ses som ett levande dokument som kan komma att behöva revideras under denna längre resa.

Grunden för beviljade medel är att personal inom kommun och regionens verksamheter i Fyrbodal är beredda att gå in i ett gemensamt arbete med gemensamma mål att sträva emot för att på längre sikt öka antalet elever som klarar grundskolan. ”Att sitta vid samma bord” och komma överens om vad som behöver göras samt se till att insatserna startas och fortlöper är vidare grunden. Insatserna kan komma att bli upp till 3 år med medfinansiering av RUN och syftet är sedan att insatserna skall komma att implementeras som ordinarie verksamhet i kommunerna och regionens verksamheter i Fyrbodal. I kommande arbete kommer projektledaren inom Vårdsamverkan Fyrbodal hålla dialog samt stödja de lokala arbetsgrupperna för SIM, spår 2.

Alla kommuner i Fyrbodal kan dessvärre inte aktivt delta i de kommande insatserna men planeringen är att de kommuner som inte blir pilotkommuner skall bjudas in till dialogträffar i syfte att kunna följa arbetet och så småningom också kunna implementera insatserna i sina verksamheter om man ser att insatserna når framgång utifrån det långsiktigt satta målet att våra barn skall klara grundskolan.

Ordförande

Said Niklund, Förvaltningschef Arbetsmarknad och socialförvaltningen, Trollhättans Stad

Medlemmar

Helena Kronberg, Sektorchef Barn och utbildning, Färgelanda kommun
Anna Nyman Holgersson, Folkhälsosamordnare, Lysekils kommun
Carina Hansson, Regionutvecklare, Enheten för nämndsamordning, VGR
Henrik Lindh, Förvaltningschef utbildning, Orust kommun
Lisbeth Tilly, Förvaltningsområdeschef, Orust kommun
Majvor Martinsson, Områdeschef, NU Ledning, VGR
Per Midtvedt, Verksamhetschef, Strömstad Barnavårdscentral
Mats Dahl, Primärvårdschef område V2, Närhälsan

Adjungerade

Elisabeth Bengtsson, Regionutvecklare, Avdelning Folkhälsa
Maria Gäbel, Regionutvecklare, Avdelning Folkhälsa

För att då medel för sociala invsteringar finns det flera kriterier som behöver uppfyllas. 
Länk till hemsidan för Sociala investeringar i Västra Götalandsregionen

Länk till en film som sammanfattar grundtanken med sociala investeringar
Film om sociala investeringar

Sara-Maria Herrman

Verksamhetsutvecklar
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Bitr. projektledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2018-03-23 15:06