SAMLA - Samverkan i Lerum och Alingsås

SAMLA - Samverkan i Lerum och Alingsås

Närvårdssamverkan kännetecknas av helhetssyn, kontinuitet och samverkan med ett hälsofrämjande förhållningssätt. 

Det innebär att vi tillsammans arbetar för att ge personer som behöver insatser från både kommun och sjukvård bästa möjliga vård, stöd och omsorg.

För att stärka individens hälsa och reducera framtida vård- och insatsbehov behöver kommun och region samverka för att nyttja gemensamma resurser i närområdet.

Aktuellt

Välkommen till SAMLAs nya webbplats för vårdsamverkan i området för Alingsås och Lerum.

Hemsidan är under upparbetning och vi hoppas på din förståelse att det kommer ta lite tid tills allt fungerar fullt ut.

Nyheter - Vårdsamverkan i Västra Götaland

Välkommen till en länsgemensam konferens den 1 oktober kring psykisk ohälsa och missbruk/beroende: Vem har ansvar för vad? Hur blir det bra för dem som behöver vårt stöd?

Välkommen till den nya gemensamma webbplatsen för samverkan i vården i Västra Götaland.

Den nya överenskommelsen och riktlinjen för samverkan vid in- och utskrivning från sluten vård är nu klar och kommer att börja gälla den 25 september.

Nyheter - SAMLA

Vi hälsar Lena Arvidsson välkommen till SAMLA!

Den nya överenskommelsen och riktlinjen för samverkan vid in- och utskrivning från sluten vård är nu klar och börjar gälla från och med den 25 september i år.