Områden för samverkan

När en person behöver insatser från både kommun och sjukvård är vårt uppdrag att arbeta tillsammans och på bästa sätt ge vård, stöd och omsorg. Vi arbetar övergripande inom områden som berör personer med insatser från både kommun och region oavsett ålder och diagnos.


Senast uppdaterad: 2018-10-18 15:04