SAMLA Riktlinjer, rutiner och överenskommelser

Riktlinjer
Riktlinje Brukarmedverkan i närvårdssamverkan

Rutiner
Delregional rutin In- och uskrivning i kommunal hälso- och sjukvård, via IT-tjänst SAMSA

Checklista beslutsstöd

Rutin avvikelsehantering i samverkan

Överenskommelser
Överenskommelse medföljande personal till sjukhus
Gäller tills vidare 2019.03.20

Regionala överenskommelser, riktlinjer och handlingsplaner

Listan ses över och kompletteras kontinuerligt. Hör gärna av dig om du saknar något dokument eller har frågor! Kontaktuppgifter.


Senast uppdaterad: 2019-04-29 10:48