SAMLA Riktlinjer, rutiner och överenskommelser

Riktlinjer
Riktlinje Brukarmedverkan i närvårdssamverkan

Rutiner
Checklista beslutsstöd

Rutin avvikelsehantering i samverkan

Överenskommelser

Överenskommelse medföljande personal till sjukhus Gäller tills vidare 2019.03.20


Senast uppdaterad: 2019-03-21 13:41