Samordningsgruppen

Representanterna i samordningsgruppen sitter på mandat från sin politik som finns representerad i den politiska samrådsgruppen. Samordningsgruppen  ansvarar för att koordinera, följa upp, utveckla och fatta inriktningsbeslut i gemensamma strategiska samverkansfrågor mellan kommunerna och regionen

Samordningsgruppen har möten två gånger per termin samt vid behov.

 

Mötestider 2019

30 januari         13:00-16:00
1 mars               13:00-16:30
29 mars             09:00-16:00
17 maj                08:30-12:00


6 september       08:30-12:00
25 okt                 09:00-16:00
29 november      08:30-12:00

Minnesanteckningar

Titel

Kortinfo från möten


Senast uppdaterad: 2018-12-05 21:39