Samordningsgruppen

Representanterna i samordningsgruppen sitter på mandat från sin politik som finns representerad i den politiska samrådsgruppen. Samordningsgruppen  ansvarar för att koordinera, följa upp, utveckla och fatta inriktningsbeslut i gemensamma strategiska samverkansfrågor mellan kommunerna och regionen

Samordningsgruppen har möten två gånger per termin samt vid behov.

 

Mötestider 2018

7 september   kl.08:30 - 12:00

11 oktober     kl:12:00  tom. 12 oktober  kl.13:00 (arbetsdagar)

7 december   kl.08:30 - 12:00

Minnesanteckningar

Titel

Kortinfo från möten