Nyheter

Samverkansdialog 10 april 2019

Välkommen till samverkansdialog kring in- och utskrivningsprocessen 10 april

Överenskommelse/Riktlinje och rutin i Västra Götaland för Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård reglerar in- och utskrivningsprocessen för personer som har behov av samordnade insatser.

Samverkan vid utskrivning är en ny ansats för att stärka den enskildes rätt till en trygg och effektiv utskrivning, och stärka samordningen mellan huvudmän och verksamheter. Arbetet ska vara tillitsskapande och utgå ifrån den enskildes behov.

Dialogtillfället vänder sig till dig som arbetar med in- och utskrivningsprocessen inom somatik och psykiatri. Alla oberoende av profession inom slutenvård och öppenvård där samverkan mellan ingående parter är viktig för att tillgodose den enskildes behov är välkomna.

Anmälan sker via regionkalendern

Inbjudan som PDF


Senast uppdaterad: 2019-03-13 09:36