Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ledningsgrupp

Ledningsgrupp Bollebygd

Arbetet i den lokala ledningsruppen sker utifrån ett problemorienterat och förbättringsinriktat arbetssätt och kan utgå från exempelvis patientberättelser, avvikelser och goda exempel. Kommunen är ansvarig för ordförandeskap och kallar till möte. Dialog kring förändringar i form av arbetssätt, lagstiftning eller andra förutsättningar som påverkar samarbetet bör ske kontinuerligt. Frågor som inte kan lösas på lokal nivå lyfts till Närvårdskontoret, som bedömer var frågan bäst bör hanteras. Lokala ledningsgrupper kan gå samman och skapa gemensamma arbetsgrupper.

Förteckning deltagare Närvård Bollebygd (Bollen)

Anna-Carin Johansson
Vårdenhetschef/läkarchef
Vuxenpsykiatriska kliniken Södra Älvsborgs sjukhus
anna-karin.k.johansson@vgregion.se
0702-787931

Kristina Sunebrand
Folkhälsosamordnare Bollebygds kommun
kristina.sunebrand@bollebygd.se
0729-805532, 033-4305532

Clary Hansson
Vårdenhetschef
Barn och ungdomspsykiatrin Södra Älvsborgs sjukhus
clary.hansson@vgregion.se
033-6164918

Birgitta Spanopoulos-Theandersson
Vårdenhetschef beroende Södra Älvsborgs sjukhus
birgitta.theandersson@vgregion.se

Malin Nordahl
Vårdenhetschef Södra Älvsborgs sjukhus
malin.nordahl@vgregion.se

Eva Johansson
Verksamhetschef
Närhälsan Bollebygd
eva.marg.johansson@vgregion.se
0708-280098, 010-4416129

Charlotta Englund
Enhetschef hemsjukvård/korttid
Bollebygds kommun
charlotta.englund@bollebygd.se
0729-805878, 033-4305878

Ingela Sunneskär
MAS/ Verksamhetschef HSL
ingela.sunneskar@bollebygd.se
0729-805718, 033-4305718

Kristina Magnusson
Enhetschef demensenheten
Bollebygds kommun
kristina.magnusson@bollebygd.se
0729-805736, 033-4305736

Lena Rosholm
Personligt ombud
Bollebygds kommun
lena.rosholm@bollebygd.se
0729-805736, 033-4305736

Annelie Fischer
Förvaltningschef Bildning
Bollebygds kommun
lena.rosholm@bollebygd.se
0729-805610, 033-4305610

Malin Anell
Enhetschef
Närhälsan Rehabmottagning
Bollebygds kommun
annelie.fischer@bollebygd.se
0700-822965

Carina Crantz (adjungerad)
Enhetschef
Habilitering och hälsa Barn- och ungdom Borås
carina.crantz@vgregion.se

 

Protokollrutin

Protokoll ska skrivas, kopia mailas till Närvårdskontoret för publicering på hemsida.


Senast uppdaterad: 2018-12-12 07:07