Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ledningsgrupp

Ledningsgrupp Bollebygd

Arbetet i den lokala ledningsruppen sker utifrån ett problemorienterat och förbättringsinriktat arbetssätt och kan utgå från exempelvis patientberättelser, avvikelser och goda exempel. Kommunen är ansvarig för ordförandeskap och kallar till möte. Dialog kring förändringar i form av arbetssätt, lagstiftning eller andra förutsättningar som påverkar samarbetet bör ske kontinuerligt. Frågor som inte kan lösas på lokal nivå lyfts till Närvårdskontoret, som bedömer var frågan bäst bör hanteras. Lokala ledningsgrupper kan gå samman och skapa gemensamma arbetsgrupper.

Förteckning deltagare Närvård Bollebygd (Bollen)

Ingela Sunneskär
Ordförande
MAS/ MAR Verksamhetschef HSL
Bollebygd kommun
ingela.sunneskar@bollebygd.se
0734-647402

Birgitta Spanopoulos
SÄS Vuxenpsykiatriska kliniken
Vårdenhetschef Beroendeenheten
birgitta.spanopoulos@vgregion.se

Eva Lidslot
Folkhälsosamordnare Bollebygds kommun
eva.lidslot@bollebygd.se

Stefan Augustssom
Vårdenhetschef
Södra älvsborg Sjukhus
stefan.augustsson@vgregion.se

Clary Hansson
Vårdenhetschef
Barn och ungdomspsykiatrin Södra Älvsborgs sjukhus
clary.hansson@vgregion.se

Eva Johansson
Verksamhetschef
Närhälsan Bollebygds vårdcentral
eva.marg.johansson@vgregion.se
 

Gunilla Lundgren
Förvaltningschef Äldreomsorg
Bollebygd kommun
gunilla.lundgren@bollebygd.se

Johnny Telkkonen
Förvaltningschef IFO-LSS
Bollebygd kommun
johnny.telkkonen@bollebygd.se

Lena Rosholm
Personligt ombud
Bollebygds kommun
lena.rosholm@bollebygd.se

Annelie Fischer
Förvaltningschef Bildning
Bollebygds kommun
annelie.fischer@bollebygd.se

Malin Anell
Enhetschef
Närhälsan Rehabmottagning
malin.anell@vgregion.se

Carina Crantz (adjungerad)
Enhetschef
Habilitering och hälsa Barn- och ungdom Borås
carina.crantz@vgregion.se

 

Protokoll ledningsgrupp

Protokollrutin

Protokoll ska skrivas och mailas till Närvårdskontoret för publicering på hemsida.


Senast uppdaterad: 2018-12-12 07:07