Vårdsamverkan Skaraborg

Samverkan över gränserna - för god och säker vård

Vårdsamverkan Skaraborg är ett samarbete mellan Skaraborgs Sjukhus, Närhälsan Skaraborg, Folktandvården, Habilitering & Hälsa och Kommunalförbundet Skaraborg.

Syftet är att nå en effektiv vårdsamverkan i frågor som berör samtliga parter. Målet är att vårdtagare och patienter ska uppleva vårdinsatserna som en helhet utan gränser.

Skaraborg

Aktuellt Vårdsamverkan Skaraborg

Fyra workshops har redan genomförts och gensvaret för dessa har varit mycket positivt.Ett femte tillfälle arrangeras för att ge fler möjlighet att medverka. Workshopen är för dig som i ditt arbete möter och samverkar med andra parter kring den person du företräder. Du kan arbeta inom exempelvis socialtjänst, äldrevård, skola, på sjukhus, i somatik, psykiatri, primärvård, habilitering osv.

Den 29 mars anordnas en konferens om mobil närvård i Skövde. Breddinförandet av mobil närvård i Västra Götaland slutfördes vid årsskiftet. Det är en av de största satsningarna inom vård och omsorg i landet. Nu ingår allt i ordinarie verksamhet med delvis nya former av ersättning. Vi får ta del av hur breddinförandet har gått, hinder, möjligheter, resultat, analys och rekommendationer framåt. Läs mer och anmäl dig på sidan för utbildningar och konferenser.

Nyheter - Vårdsamverkan i Västra Götaland

En mötesdag om samverkan inom vård, omsorg och elevhälsa i Västra Götaland hålls fredag 8 mars. På plats i Göteborg samlas 250 politiker och ansvariga tjänstepersoner, förvaltningschefer med flera från både kommunerna och Västra Götalandsregionen. Följ föreläsningarna om samverkan via livesändning.

Idag 1 mars börjar Anki Schutz arbeta som kommunikatör/samordnare på Närvårdskontoret för Södra Älvsborg.

Ett förslag angående revideringarna av Västbus riktlinjer har varit på remiss. Tidplanen är att ett beslut om den nya överenskommelsen fattas under våren 2019.


Senast uppdaterad: 2018-12-07 14:58