Vårdsamverkan Skaraborg

Samverkan över gränserna - för god och säker vård

Vårdsamverkan Skaraborg är ett samarbete mellan Skaraborgs Sjukhus, Närhälsan Skaraborg, Folktandvården, Habilitering & Hälsa och Kommunalförbundet Skaraborg.

Syftet är att nå en effektiv vårdsamverkan i frågor som berör samtliga parter. Målet är att vårdtagare och patienter ska uppleva vårdinsatserna som en helhet utan gränser.

Skaraborg

Aktuellt Vårdsamverkan Skaraborg

Nu finns två instruktionsfilmer på Vårdsamverkan Skaraborgs webbsida. Det är sjuksköterskan Veronica Hagelberg på dysfagienheten vid Skaraborgs Sjukhus som på film visar hur man går tillväga för att byta gastroknapp och gastrotub vid gastrostomi. Filmerna har gjorts av Bild och media på Skaraborgs Sjukhus och länkar till båda filmerna finns här på startsidan, under rubriken ”Styrdokument”.

Titta in under rubriken Utbildningar och konferenser då och då. Där publicerar vi aktuella seminarier, utbildningar och konferenser. Under rubriken Genomförda utbildningar och konferenser, kan du också hitta material och presentationer som visats vid konferenser som redan är genomförda.

Nyheter - Vårdsamverkan i Västra Götaland

Ett förslag till handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland har tagits fram och kommer att behandlas av berörda instanser under våren.

I både Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk och i Handlingsplan för Psykisk Hälsa finns angivet att kommunerna och regionen ska arbeta med integrerat arbetssätt/mottagningar. En arbetsgrupp för detta är nu igång.

Välkommen till en mötesdag för samverkan inom vård och omsorg i Västra Götaland, för ansvariga tjänstepersoner, förvaltningsledning och politiker med flera inom välfärdsområdet i Västra Götaland.


Senast uppdaterad: 2018-12-07 14:58