Vårdsamverkan Skaraborg

Sjukhus, primärvård och kommuner i samverkan för god och säker vård

Inom Vårdsamverkan Skaraborg arbetar Skaraborgs Sjukhus, Primärvården och Skaraborgs kommunalförbund tillsammans för att den som behöver ska få en god och säker vård och omsorg. Vårt mål är att var och en ska uppleva vården och omsorgen som en helhet utan gränser, även när de ges av olika huvudmän.

Vi skapar former för kommunikation, dialog och kunskapsutveckling, både mellan och inom våra organisationer för att åstadkomma effektiv vårdsamverkan i frågor som berör samtliga samverkande parter.

Samverkansområde Skaraborg

Aktuellt Vårdsamverkan Skaraborg

Den 13 juni är det premiär för den nya länsgemensamma webbplatsen, Vårdsamverkan i Västra Götaland. Webbsidan har skapats för att främja vårdsamverkansarbetet i hela länet. Vårdsamverkan Skaraborgs webbsida har därmed flyttats över och den gamla Skaraborgssidan har stängts.

Nyheter - Vårdsamverkan i Västra Götaland

Välkommen till den nya gemensamma webbplatsen för samverkan i vården i Västra Götaland.

Den nya överenskommelsen och riktlinjen för samverkan vid in- och utskrivning från sluten vård är nu klar och kommer att börja gälla den 25 september.