Vårdsamverkan Skaraborg

Samverkan över gränserna - för god och säker vård

Vårdsamverkan Skaraborg är ett samarbete mellan Skaraborgs Sjukhus, Närhälsan Skaraborg, Folktandvården, Habilitering & Hälsa och Kommunalförbundet Skaraborg.

Syftet är att nå en effektiv vårdsamverkan i frågor som berör samtliga parter. Målet är att vårdtagare och patienter ska uppleva vårdinsatserna som en helhet utan gränser.

Skaraborg

Aktuellt Vårdsamverkan Skaraborg

Titta in under rubriken Utbildningar och konferenser då och då. Där publicerar vi aktuella seminarier, utbildningar och konferenser. Under rubriken Genomförda utbildningar och konferenser, kan du också hitta material och presentationer som visats vid konferenser som redan är genomförda.

Den 29 mars anordnas en konferens om mobil närvård i Skövde. Breddinförandet av mobil närvård i Västra Götaland slutfördes vid årsskiftet. Det är en av de största satsningarna inom vård och omsorg i landet. Nu ingår allt i ordinarie verksamhet med delvis nya former av ersättning. Vi får ta del av hur breddinförandet har gått, hinder, möjligheter, resultat, analys och rekommendationer framåt. Läs mer och anmäl dig på sidan för utbildningar och konferenser.

Nu finns två instruktionsfilmer på Vårdsamverkan Skaraborgs webbsida. Det är sjuksköterskan Veronica Hagelberg på dysfagienheten vid Skaraborgs Sjukhus som på film visar hur man går tillväga för att byta gastroknapp och gastrotub vid gastrostomi. Filmerna har gjorts av Bild och media på Skaraborgs Sjukhus och länkar till båda filmerna finns här på startsidan, under rubriken ”Styrdokument”.

Nyheter - Vårdsamverkan i Västra Götaland

Ett förslag angående revideringarna av Västbus riktlinjer har varit på remiss. Tidplanen är att ett beslut om den nya överenskommelsen fattas under våren 2019.

Ett spännande skifte är på gång. Här kan du läsa om hur Västra Götalandsregionen förändrar och utvecklar hälso- och sjukvården de närmaste åren.

En mötesdag om Handlingsplan psykisk hälsa hölls 17 januari 2019, med aktuella lägesrapporter från olika pågående uppdrag.


Senast uppdaterad: 2018-12-07 14:58