Kontakt

Ordförande i grupper

Barn och unga:
Katarina Levenby  Tfn 0503-351 81  

FoU Skaraborg: 
Svante Lifvergren  Tfn 070-643 30 81

Geriatrik, demens och palliativ vård: 
Sven-Ove Andersson  Tfn 070-37 01 27

Patientsäkerhet: 
Dirk Vleugels  Tfn 070-0205987

Politisk samverkan Skaraborg, PSS:
Gunilla Druve Jansson  Tfn 070-799 51 83

Psykiatri och missbruk, vuxna:
Angelica Engman  Tfn  070-082 24 92

Styrgrupp: 
Agneta Nilsson Hörnlund  Tfn  070-548 93 09

För att publicera dokument

För publicering av dokument och ändringar på webbsidan, kontakta

Inger Bergman
Kommunikationsenheten
Skaraborgs Sjukhus

Epost: inger.bergman@vgregion.se
Telefon: 072-522 01 91

Kom ihåg att skicka med länk till den sida du vill publicera eller ändra på. 


Senast uppdaterad: 2018-11-07 16:34