Styrgrupp

Styrgruppen är verkställande ledning för samverkansarbetet inom Vårdsamverkan Skaraborg och består av representanter från alla organisationer som ingår i vårdsamverkansgruppen. Gruppen är verkställande och beredande organ till PSS.

Styrgruppen bidrar till en gränsövergripande verksamhets- och kunskapsutveckling med beaktande av gällande avtal och överenskommelser. Den är en mötesplats där läns-/Skaraborgsgemensamma frågorna kan behandlas.

Gruppen ska varje år lämna förslag till en plan med prioriterade mål och strategier för parternas gemensamma samverkansområden. 

Ordförande

Jan Malmgren
Skaraborgs kommunalförbund
Telefon: 0500-49 72 01, 072-227 90 84
E-post: jan.malmgren@skaraborg.se

Länkar

1


Senast uppdaterad: 2018-05-08 11:06