Styrgrupp

Styrgruppen är verkställande ledning för samverkansarbetet inom Vårdsamverkan Skaraborg och består av representanter från alla organisationer som ingår i vårdsamverkansgruppen. Gruppen är verkställande och beredande organ till PSS.

Styrgruppen bidrar till en gränsövergripande verksamhets- och kunskapsutveckling med beaktande av gällande avtal och överenskommelser. Den är en mötesplats där läns-/Skaraborgsgemensamma frågorna kan behandlas.

Gruppen ska varje år lämna förslag till en plan med prioriterade mål och strategier för parternas gemensamma samverkansområden. 

Ordförande

Agneta Nilsson Hörnlund
Hälso- och sjukvårdsnämndens kansli, HSNK

Tfn 070-548 93 09
agneta.nilsson@vgregion.se

Länkar

1


Senast uppdaterad: 2018-05-08 11:06