Styrgrupp vårdsamverkan Skaraborg

Styrgruppen är verkställande ledning för samverkansarbetet inom Vårdsamverkan Skaraborg och består av representanter från alla organisationer som ingår i vårdsamverkansgruppen. Gruppen är verkställande och beredande organ till gruppen politisk samverkan Skaraborg, PSS.

Styrgruppen bidrar till en gränsövergripande verksamhets- och kunskapsutveckling med beaktande av gällande avtal och överenskommelser. Den är en mötesplats där läns-/Skaraborgsgemensamma frågorna kan behandlas.

Gruppen ska varje år lämna förslag till en plan med prioriterade mål och strategier för parternas gemensamma samverkansområden. 


Senast uppdaterad: 2019-04-17 15:57