Aktuella utbildningar och konferenser

2019-09-19: 
Framtidens vårdbehov - tillsammans mot smarta digitala arbetssätt 19 september 2019 

2019-06-11: 
God och nära vård i framtiden 11 juni 2019 

 

SPiSS - suicidprevention i svensk sjukvård - gratis webbutbildning

 


Senast uppdaterad: 2019-05-14 15:53