Samverkansområden

Vårdsamverkan Skaraborg omfattar ett antal samverkansområden där Barn och unga, Geriatrik-demens-palliativ vård samt Psykiatri och missbruk -vuxna utgör de tre kärnområdena för samverkan.

Övriga samverkansområden FoU Skaraborg, Patientsäkerhet, Samordnad vård- och omsorgsplanering samt Samverkan vid in- och utskrivning utgör stöd till kärnområdena (se organisationsbild under rubriken Organisation i toppmenyn). 


Senast uppdaterad: 2018-09-27 12:50