Organisation

"Organisationsskiss vårdsamverkan Skaraborg"

Vårdsamverkan Skaraborg

Vårdsamverkan Skaraborg består av tre huvudgrupper som tillsammans verkar för en god vård som ska upplevas som en helhet utan gränser. Vårdsamverkan Skaraborg består av följande huvudgrupper:

Politisk samverkan Skaraborg, PSS
PSS formar de gemensamma politiska uppdragen och utgör ramen för Vårdsamverkan Skaraborg.

Styrgrupp
Styrgruppen är verkställande ledning för samverkansarbetet inom Vårdsamverkan Skaraborg och består av representanter från alla organisationer som ingår i vårdsamverkansgruppen. 

Beredningsgrupp
Gruppen bereder ärenden till styrgruppen och PSS och består av representanter från Skaraborgs Sjukhus, Primärvården, Skaraborgs kommunalförbund och Koncernstab Hälso- och sjukvård, VGR

Samverkansgrupper
Består av olika samverkans- och arbetsgrupper som hanterar sina respektive ärendeområden.


Senast uppdaterad: 2019-02-12 15:12