Politisk samverkan Skaraborg

Politisk samverkan Skaraborg, PSS, formar de gemensamma politiska uppdragen och utgör ramen för Vårdsamverkan Skaraborg.

Gruppen är en mötesplats för samråd, samverkan, dialog, ledning, förvaltning och utveckling inom Skaraborg. PSS kan bidra till en gränsöverskridande verksamhets- och kunskapsutveckling med beaktande av befintliga avtal och överenskommelser.

I PSS kan framtida utmaningar inom Hälso- och sjukvård och socialtjänst diskuteras.


Senast uppdaterad: 2019-04-17 16:15