Politisk Samverkan Skaraborg, PSS

Politisk Samverkan Skaraborg, PSS, formar de gemensamma  politiska uppdragen och utgör ramen för Vårdsamverkan Skaraborg.

Gruppen är en mötesplats för samråd, samverkan, dialog, ledning, förvaltning och utveckling inom Skaraborg. PSS kan bidra till en gränsöverskridande verksamhets- och kunskapsutveckling med beaktande av befintliga avtal och överenskommelser.

I PSS kan framtida utmaningar inom Hälso- och sjukvård och socialtjänst diskuteras.

Ordförande

Gunilla Druve Jansson
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Telefon 070-799 51 83
E-post g.druve@telia.com 

Länkar

1


Senast uppdaterad: 2018-05-21 17:32