Utbildningar och konferenser

Aktuella utbildningar och konferenser

Mobil närvård – vad har hänt och vilka resultat och effekter har uppnåtts?

Konferens den 19 oktober 2018.
Målgrupp: Medarbetare, patientföreträdare, chefer, tjänstepersoner och politiker som är intresserade av Mobil Närvård.
Anmälan senast 12 oktober.

Välkommen till 2018 års Trepartskonferens

Konferens den 26 oktober.
Målgrupp: Konferensen riktar sig till dig som, på lednings- eller handläggarnivå, arbetar med målgruppen i kommun, primärvård, länssjukvård, specialistsjukvård och kriminalvård.
Anmälan senast 12 oktober. 

SPiSS - suicidprevention i svensk sjukvård - gratis webbutbildning

 

Genomförda utbildningar och konferenser

Dialogdag, Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Dialogdag den 17 oktober 2018 (förmiddag). 
Plats: Timboholmssalen, Skövde Kulturfabrik, Rådmansgatan 28.

Senast uppdaterad: 2018-06-14 16:02