Genomförda utbildningar och konferenser

Nedan listas genomförda utbildningar och konferenser. Eventuellt material och presentationer publiceras under respektive konferens i efterhand.

2019

2019-04-09:
Extra workshop IAPS (Integrerat arbetssätt psykisk hälsa Skaraborg) 9 april

2019-03-12:
Beslutsfattande inom sjukvården - Journal Club på Skaraborgsinstitutet 12 mars 

2019-03-29:
Tillsammans lyfter vi mobil närvård till en ny nivå - inbjudan till konferen 29 mars  

Material från konferens om mobil närvård

 

2018

2018-10-26:
Trepartskonferens 2018

2018-10-19:
Mobil närvård – vad har hänt och vilka resultat och effekter har uppnåtts?

2018-10-17: 
Dialogdag, samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård


Senast uppdaterad: 2019-04-23 13:03