Genomförda utbildningar och konferenser

Nedanstående utbildningar och konferenser har genomförts under hösten 2018. Material och presentationer publiceras på respektive sidor i efterhand.

2018-10-26:
Trepartskonferens 2018

2018-10-19:
Mobil närvård – vad har hänt och vilka resultat och effekter har uppnåtts?

2018-10-17: 
Dialogdag, samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård


Senast uppdaterad: 2018-11-07 14:20