Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

När en person behöver vård- och omsorgsinsatser från både kommun och sjukvård är vårt uppdrag att arbeta tillsammans för att ge bästa möjliga vård, stöd och omsorg.

Närvårdsamverkan Södra Älvsborg omfattar kommunal vård, omsorg, skola och socialtjänst i Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda, samt regional primärvård, sjukhusvård, habilitering och tandvård i Södra Älvsborg.

Målbild och värdegrund
Presentation

 

Nyheter - Södra Älvsborg

Närvårdssamverkan tackar för ett fantastiskt bra samverkansarbete 2018!

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg går samman med den övriga vårdsamverkan i Västra Götaland och lanserar en ny hemsida den 30 maj.

Nyheter - Vårdsamverkan i Västra Götaland

Den 25 september börjar den nya överenskommelsen gälla avseende samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Viktigt att alla berörda vet vad som gäller.

26 september kl. 09.00-15.00, Läppstiftet Konferens, Lilla Bommen 1, Göteborg

Läkemedelsnära produkter (Västra Götalandsregionen) bjuder in till en heldagsutbildning  för förskrivare, den 8 oktober.