Kontakt

Charlotte Bliesener Falkenström

Koordinator
Telefonnummer

Ann-Katrin Schutz

Samordnare
Telefonnummer

Besöksadress

Besöksadress:
Närvårdskontoret
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Skaraborgsvägen 1, vån 2
506 30 Borås

Fakturaadress:
Närvårdskontoret
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Skaraborgsvägen 1A
506 30 Borås

Funktionsbrevlåda: narvardssamverkan.info@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2019-04-03 16:42