Uppdragsgrupp Barn och unga

Uppdragsgrupp Barn och unga

Barn och unga i utsatt situation är ett prioriterat område inom Närvårdssamverkan. Barn och ungas utsatthet kan tolkas olika utifrån olika verksamheters perspektiv. I huvudsak handlar det om:

  • Psykisk ohälsa
  • Social utsatthet
  • Inlärningsproblem
  • Allvarlig eller kronisk somatisk ohälsa
  • Olika typer av funktionshandikapp.

Sjukhus, kommun, primärvård och habilitering ska samverka kring frågor som rör gruppen på bästa sätt så att den enskilde patienten/individen upplever tillgänglighet, trygghet och kontinuitet. Samverkan innebär att den enskilde samtidigt kan få del av resurser från flera olika verksamheter.
I arbetet medverkar bland annat hälso- och sjukvårdande instanser, kommunens socialtjänst, förskola och skola. I varje Närvårdsområde finns en lokal VästBusgrupp.

Uppdragsgruppen hanterar frågor som inte kan eller bör hanteras i de lokala ledningsgrupperna. Uppdrag ges av Styrgrupp närvård. Uppdragen är tydliga och tidssatta. I uppdraget ingår återrrapportering till styrgruppen och att ta fram förslag till plan för resultatspridning, eventuell implementering och uppföljning. Styrgruppen och respektive huvudman ansvarar för vidare hantering av resultatet.

Uppdragsgrupp Barn och unga vuxna i utsatt situation består av tre fasta representanter, en från vardera huvudman. Beroende på uppdragets utformning kan gruppen kompletteras med ytterligare kompetens. 

Uppdragsgruppen kan vara aktiv, vilande eller avslutas efter uppdragets slutförande.

Sjukhus

Kay Eriksson (sammankallande) Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus kay.eriksson@vgregion.se 
Clary Hansson
Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus clary.hansson@vgregion.se

Kommun

Robert Hagström Folkhälsoplanerare, Vårgårda kommun robert.hagstrom@vargarda.se 
Cecilia Ragnarsson
Skolan Marks kommun
cecilia.ragnarsson@mark.se 
Sara Theorin 
  Socialtjänsten Tranemo kommun
sara.theorin@tranemo.se
Annelie Fischer 
Skolan Bollebygds kommun
annelie.fischer@bollebygd.se 
Agneta Kettil
Socialtjänsten Borås stad
agneta.kettil@boras.se

Primärvård

Maria Sjöblom Hyllstam Psykolog, Primärvård
maria.sjoblom@vgregion.se

Habilitering

Morgan Gustafsson Barnhabiliteringen
morgan.gustafsson@vgregion.se

 

Minnesanteckningar

Minnesanteckningar kommer att publiceras inom kort!

2018

2018-05-07

2018-04-03

2018-03-12

2017

2017-12-11

2017-04-24

2017-03-28

2017-01-23


Senast uppdaterad: 2018-06-11 16:16