Lokala ledningsgrupper

Inom varje närvårdsområde finns lokala ledningsgrupper. Varje kommun utgör ett närvårdsområde. Närvårdsområdena utgör grunden för vårdsamverkansarbetet.

De lokalal ledningsgrupperna består av representanter från kommun, primärvård i närområdet, specialistvård och tandvård. Antalet personer i ledningsgruppen kan variera och sammansättning utöver ovanstående bestäms lokalt. Kommunen ansvarar för ordförandeskap och kallar till möten. Vardera kommun ansvarar för att diarieföra sina respektive protokoll och minnesanteckningar.

Ledningsgruppens representanter har mandat att fatta beslut och föra tillbaka frågor till huvudmannens ledningsgrupp för åtgärd. Dialog kring förändringar i form av arbetssätt, lagstiftning eller andra förutsättningar som påverkar samarbetet bör ske kontinuerligt.


Senast uppdaterad: 2019-03-13 19:41