Projekt

Projekten är tidsbegränsade och kommer att avrapporteras till styrgrupp Närvård regelbundet. Information om projekten uppdateras regelbundet på respektive sida.