Projekt och processer

De övergripande processerna berör personer med insatser från både kommun och region oavsett ålder och diagnos.

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg utvecklar processer genom projekt och uppdrag inom dessa fokusområden:

  • Barn och unga
  • Psykisk hälsa
  • Äldre

Senast uppdaterad: 2019-03-27 19:27