Projekt och processer

Processer och projekt i samverkan

De övergripande processerna berör personer med insatser från både kommun och
region oavsett ålder och diagnos och Närvårdssamverkan Södra Älvsborg utvecklar processer genom projekt och uppdrag inom nedanstående fokusområden

  • Barn och unga
  • Psykisk hälsa
  • Äldre

Senast uppdaterad: 2019-01-21 15:23