Närvårdskontoret

Som stöd för närvårdssamverkan finns Närvårdskontoret.

Närvårdskontoret har i uppdrag att koordinera, stödja, omvärldsbevaka, bereda ärenden samt följa upp samverkan inom olika grupper. Närvårdskontorets medarbetare har ett opartiskt förhållningssätt gentemot huvudmännen. 

Adress närvårdskontor

Post- och besöksadress:
Närvårdskontoret
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Skaraborgsvägen 1 A vån 2
506 30 Borås

Fakturaadress:
Närvårdskontoret
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Skaraborgsvägen 1A
506 30 Borås

Charlotte Bliesener Falkenström

Koordinator
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2019-03-27 19:12