Närvårdskontoret

Stöd för närvårdssamverkan

Som stöd för närvårdssamverkan finns Närvårdskontoret vars medarbetare har uppdrag att koordinera, stödja, omvärldsbevaka, bereda ärenden samt följa upp samverkan inom olika grupper. Närvårdskontorets medarbetare har ett opartiskt förhållningssätt gentemot huvudmännen. 

Närvårdskontoret har hopp om god samverkan!

Adress närvårdskontor

Post- och besöksadress:
Närvårdskontoret
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Skaraborgsvägen 1 A vån 2
506 30 Borås

Fakturaadress:
Närvårdskontoret
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Skaraborgsvägen 1A
506 30 Borås

Närvårdskontorets medarbetare

Charlotte Bliesener Falkenström  
Koordinator
Mobil: 0703 - 79 90 03
charlotte.bliesener@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2019-01-11 09:27