Utbildningar

Webbsändning om Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Här kan man se delar av den utbildning som har hållits i samverkan på SÄS om den nya samverkanslagen.

Del 1 innehåller information om utbildningen, information om processerna och Förutsättningar för samordnad planering.

Del 2 innehåller information om Process och meddelande i IT-tjänsten SAMSA

Del 3 innehåller information om Samordnard indivduell plan (SIP) och Stödmeddelanden i IT-tjänst SAMSA

Del 4 innehåller Övergripande hantering i IT

Utbildning i vårdrelaterade urinvägsinfektioner och katetervård

Torsdagen den 4 oktober och 11 oktober anordnas utbildningar i vårdrelaterade urinvägsinfektioner och katetervård

Klockan 13-00-16.00 på Södra Älvsborgs sjukhus och lokal Elin Odenkrants.

Målet är att sprida kunskap om förebyggande av urinvägsinfektioner. Inbjudan är för dig som jobbar med patienter/vårdtagare som dagligen utsätts för risker att drabbas av urinvägsinfektioner. 

Mer information och anmälan kan du läsa om på ovan länk.