Utbildningar och konferenser

Webbsändning om Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Här kan man se delar av den utbildning som har hållits i samverkan på SÄS om den nya samverkanslagen.

Del 1 innehåller information om utbildningen, information om processerna och Förutsättningar för samordnad planering.

Del 2 innehåller information om Process och meddelande i IT-tjänsten SAMSA

Del 3 innehåller information om Samordnard indivduell plan (SIP) och Stödmeddelanden i IT-tjänst SAMSA

Del 4 innehåller Övergripande hantering i IT


Senast uppdaterad: 2018-12-12 11:51