Delregionalt politiskt samråd

Delregionalt politiskt samråd

I det Delregionala politiska samrådet (DPS) tas vision för närvårdssamverkan och strategisk inriktning fram. Samrådet har ansvar för att den politiska viljeinriktningen blir känd och får genomslag i huvudmännens uppdrag. Uppföljning och dialog kring överenskomna fokusområden i närvårdsamverkan ska ske. Delregionala politiska samrådet ger uppdrag till Styrgruppen och Närvårdskontoret. 

Det Delregionala politiska samrådet träffas fyra gånger per år.

Kontakt

Bengt Hilmersson, Ordförande bengt.hilmersson@vargarda.se

Göran Larsson, Vice ordförande goran.larsson@mp.se

Mandatperiod

Mandatperiod för ordförande i Delregionalt politiskt samråd är inte reglerat för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2016-2018.

Tidigare har ordförande och vice ordförande, en ledamot från kommun och en från region, utsetts för en mandatperiod om ett (1) år.  Vice ordförande övergick efter ett (1) år till att bli ordförande och ny vice ordförande utsågs. 

Protokollrutin

Varje möte protokollförs. Genast när protokollet är underskrivet skickas det till DPS. Publicering på hemsidan sker efter godkännande vid nästkommande Delregionalt politiskt samråd.

Beslutslogg


Senast uppdaterad: 2018-06-11 15:37