Samordnad individuell plan

Sidan är under uppbyggnad!

Mål:

De personer som har behov av samordnade insatser har en samordnad individuell plan.

Aktivitet:

Framtagande av handlingsplan för utbildning och samverkansdialog.

Följa av SAMSA framtagen handlingsplan.

Senast uppdaterad: 2018-12-06 10:59