NOSAM

NOSAM står för närområdessamverkan. I Göteborgsområdet arbetar NOSAM-grupperna på lokal nivå inom kommun/stadsdel.

Uppdrag

NOSAM:s uppdrag är att gemensamt definiera och arbeta utifrån behoven i närområdet. I uppdraget ingår att vara lokal styrgrupp utifrån Västbus riktlinjer.

Deltagarna i NOSAM

I NOSAM sitter valda områdes- och verksamhetschefer från primärvård, kommun och stadsdel. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), medicinskt ledningsansvar inom skolhälsovården (MLA) eller folkhälsosamordnare kan delta om det finns behov.

Senast uppdaterad: 2019-04-02 12:55