NOSAM

NOSAM står för närområdessamverkan. I Göteborgsområdet arbetar NOSAM-grupperna på lokal nivå inom kommun/stadsdel.

Uppdrag

NOSAM:s uppdrag är att gemensamt definiera och arbeta utifrån behoven i närområdet. I uppdraget ingår att vara lokal styrgrupp utifrån Västbus riktlinjer.

Deltagarna i NOSAM

I NOSAM sitter valda områdes- och verksamhetschefer från primärvård, kommun och stadsdel. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), medicinskt ledningsansvar inom skolhälsovården (MLA) eller folkhälsosamordnare kan delta om det finns behov.