Vårdsamverkan i Göteborgsområdet

Kortinfo från senaste mötet

Här kommer kortinfo från möten

Kortinfo från tidigare möten

10 oktober:

  • LGS godkände delårsrapporten 2018 och antog föreslagen budget för 2019
  • Dialog med Jan Eriksson, Programkontoret VGR, för avstämning hur vårdsamverkan upplevs fungera med avseende på omställningen. Synpunkter från LGS tas med i det fortsatta omställningsarbetet.

Läs mer i minnesanteckningarna från 20 oktober

Kortinfo från tidigare möten, kommer!

Här kommer kortinfo från möten

Kortinfo från tidigare möten

Här kommer kortinfo från möten

Kortinfo från tidigare möten

Från möte 2018-10-11

  • Temagruppen har ställt sig bakom tillämpningsanvisningar med fokus på SIP och LVM för regionala överenskommelsen. Anvisningarna publiceras i november. Regional överenskommelse om personer med psykisk funktionsnedsättning och missbruk.
  • Temagrupp Psykiatri har format en arbetsgrupp med syfte att ta fram vägledning med fokus på delat kostnadsansvar, utifrån överenskommeslsen.
  • Fortsatt fokus på SIP med bl a introduktionsutbildning i samverkan, vård- och stödsamordningsutbildningen och till våren mötesledarutbildningar. Uppdaterat material om SIP finns på www.uppdragpsykiskhalsa.se.

Kortinfo från tidigare möten, kommer!

Från mötet 2018-10-10

  • Anna-Clara Collén är projektledare för Uppdrag Mest sköra äldre på SU. En arbetsgrupp ska bildas för titta på bland annat flödet av äldre på aktuen, ASIH och Mobil närvård.
  • Simina Gherman är ordförande i Regionalt programområde Äldres Hälsa. En eller flera arbetsgrupper med av representanter från olika yrkesgrupper från region, primärvård och kommuner ska bildas . Bildandet av programområde är en del av omställningen av vården.
  • En inkörningsperiod för nya SAMSA sedan starten 25 september. Mycket ringande mellan vårdgivare och kommun. Hittills har det varit få eller inga betaldagar. Mer information finns på GITS hemsida

Läs mer i minnesanteckningarna från mötet 10 oktober

Kortinfo från tidigare möten, kommer!

Nyheter Västra Götaland

Vårdsamverkan i Göteborgområdet

Vi arbetar med vårdsamverkan inom Göteborgsområdet. Det innebär att vi skapar förutsättningar för att ge personer som behöver insatser från både kommun och sjukvård bästa möjliga vård, stöd och omsorg. Göteborgsområdet omfattar kommunerna Göteborg, Mölndal, Härryda, Partille och Öckerö. Läs mer om vad vi arbetar med

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev (skickas fyra gånger/år)

Senast uppdaterad: 2018-10-18 08:47