Utvecklingsgrupp SAMSA

Utvecklingsgrupp SAMSA arbetar med utveckla god kvalitet vid samordnad vård- och omsorgsplanering. Gruppen fungerar också som stöd och referensgrupp för temagrupperna.

Uppdrag

Deltagare i utvecklingsgrupp SAMSA ansvarar för att på uppdrag av LGS Beredningsgrupp bl.a:

  • delta i regionalt utvecklingsarbete av rutin och IT-tjänsten SAMSA.
  • identifiera behov av gemensam kompetensutveckling och ta fram förslag till aktiviteter.
  • analysera inrapporterade systemfel, identifiera förbättringsområden och vid behov ta fram förslag till åtgärder när det gäller återkommande avsteg från överenskommelser. Läs mer på sidan för Avvikelser.
  • förankra frågor i egen verksamhet och vara informationsbärare till och från vårdsamverkansarenan, Kommun och sjukvård Samverkan i Göteborgsområdet.

Björn Gunnarsson

Processledare Temagrupp Äldre tf Mitt i livet
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-10-15 11:08