Beredningsgrupp

Beredningsgruppen bereder ärenden från temagrupper, NOSAM, regionala grupperingar till ledningsgruppen och politiska samrådet. Gruppen består av ordförande från respektive temagrupp, ordförande och vice ordförande i LGS samt processledaren för LGS.

Uppdrag

  • I samarbete med LGS bereda ärenden till politiska samrådets möten.
  • Bereda frågor till LGS.
  • Operativ ledning för LGS.
  • Avstämningsmöte för processledaren i LGS.
  • Handlägga operativa frågor från VGR, Västkom och VVG.
  • Bereda ärenden från temagrupperna eller NOSAM.
  • Bereda remissvar och andra frågor för LGS.
  • Uppdragsgivare till Utvecklingsgrupp SAMSA.

Mötesfrekvens cirka 6-8 gånger/år

Mötestider

LGS Beredningsgrupp, kl 09.15- 11.45
24 jan
4 april
9 maj

Ordförandeträff 11 april förmiddag

Samverkanstorg Live 4 oktober kl. 09.00-12.00 

Senast uppdaterad: 2018-10-15 11:03