Politiskt samråd

Det politiska samrådets roll är att ge, följa upp och styra uppdrag. Huvuduppdraget är målinriktad praktisk politik i syfte är att utveckla och fördjupa samverkan mellan kommun, sjukhus och primärvård inom Göteborgsområdet i arbetet med att utjämna skillnader i hälsa.

Politiska samrådet ska

 • Ha gemensam spaning på strategiskt övergripande frågor.
 • Bidra till gränsöverskridande verksamhets- och kunskapsutveckling.
 • Vara politisk forum för frågor som berör samverkan mellan kommun och sjukvård i Göteborgsområdet.
 • Styra samverkansarbetet genom att fastställa uppdrag för ledningsgruppen.
 • Ta initiativ till uppdrag, organisering och finansiering av samverkanslösningar mellan parterna.

Kortinfo från möte

Från möte 2018-11-30

 • Överlämningningsmöte för politiskt samrådet är den 29 mars 2019.
 • En gemensam strategidag är planerad till 14 maj.
 • Politiska samrådet godkänner förslag till reviderad arbetsordning för politiska samrådet. Förslag till handlingsplan för utveckling av administrativa lösningar samt att ledningsgruppen (LGS) följer uppdraget att ta fram förslag till politisk beredning av välfärdsfrågor på länsgemensam nivå.
  Arbetsordning och uppdragshandling för Politiskt samråd
 • Politiska samråd ställer sig bakom att vårdsamverkan inom Göteborgsområdet följer pågående samverkansarbete mot hedersrelaterat våld/könsstympning av flickor och kvinnor på delregional nivå, det länsgemensamma uppdraget samt länsstyrelsens pilotprojekt.

Läs mer i minnesanteckningarna från 2018-11-30

Kortinfo från tidigare möten

Minnesanteckningar

Titel

Mötestider

2019
29 mars Överlämningsmöte
14 juni kl. 13.00-16.00
4 oktober kl. 13.00-16.00
9 december kl. 13.00-16.00

Samverkanstorg Live 4 oktober kl. 09.00-12.00 

Anne-Charlotte Larsson

Processledare LGS och politiskt samråd
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-11-09 13:31