Politiskt samråd

Det politiska samrådets roll är att ge, följa upp och styra uppdrag. Huvuduppdraget är målinriktad praktisk politik i syfte är att utveckla och fördjupa samverkan mellan kommun, sjukhus och primärvård inom Göteborgsområdet i arbetet med att utjämna skillnader i hälsa.

Politiska samrådet ska

 • Ha gemensam spaning på strategiskt övergripande frågor.
 • Bidra till gränsöverskridande verksamhets- och kunskapsutveckling.
 • Vara politisk forum för frågor som berör samverkan mellan kommun och sjukvård i Göteborgsområdet.
 • Styra samverkansarbetet genom att fastställa uppdrag för ledningsgruppen.
 • Ta initiativ till uppdrag, organisering och finansiering av samverkanslösningar mellan parterna.

Kortinfo från möte

Från framtidsverkstad 2018-05-23

 • Överlämningsmöte, kommande mandatperiod sker den 30 november, klockan 13.00 – 15.00 på Gullbergsvass Konferens.
 • Två uppdrag gavs till delregional vårdsamverkan:
  - Styrning och ledning i samverkan: Till politiska samrådet i november presentera förslag på ärendeprocess-/beredning.
  - Stödja samverkan mot könsstympning av flickor och kvinnor på delregional nivå.

Minnesanteckningar

Titel

Mötestider

2019
29/3 Överlämningsmöte
14/6 Gemensam strategidag

Anne-Charlotte Larsson

Processledare LGS och politiskt samråd
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-11-09 13:31